Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam

Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam

Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam

Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam. Cùng với phong trào đua xe tại Việt Nam Excel Asia cùng đồng hành trên tất cả xe drag STB RRGS.

Dưới đây là một số hình ảnh xe Drag chạy sân tại STB-Racing.

Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam

Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Summary
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Article Name
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam
Description
Excel Asia cùng STB tham gia giải drag tại Việt Nam. Cùng với phong trào đua xe tại Việt Nam Excel Asia cùng đồng hành trên tất cả xe drag STB RRGS.
Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *