Brembo Monobloc P2.30

54,500,000.00

Code Product : XA6H530

Khoảng cách lỗ ốc 69,5 mm

Đường kính piston: 30 mm

Piston Titanium

Bố thắng mã code : 07934090