Dĩa thắng Frando 260mm

Dĩa thắng Frando 260mm

Kích thước: 260mm

Chuẩn lổ: 4 lổ dĩa chuẩn Ya

Xuất xứ: Đài Loan