DĨA THẮNG TBT 220mm

Giá gốc là: ₫1,800,000.00.Giá hiện tại là: ₫1,650,000.00.

DĨA THẮNG TBT 220mm

Tên sản phẩm: Dĩa thắng 220mm

Nơi Sản xuất: Việt Nam

Size dĩa: 220mm

Gắn được trước hoặc sau.