Mâm Takasago Excel màu đen1.6-1.6

2,650,000.00

Qui cách đóng gói:

48 cm x 47 cm x 22 cm

NHÃN HIỆU: TAKASAGO EXCEL RIM ASIA

KHÍCH THƯỚC :

  • FRONT – 160X17, REAR- 160 X 17
  • FRONT – 160X17, REAR- 160 X 17