Niềng Excel Asia 17 inch 1.4-1.6 màu bạc – Silver

1,750,000.00 1,450,000.00

Niềng Excel Asia 17 inch 1.4-1.6 – Silver

Niềng Excel Asia 17 inch 1.4-1.6 – Silver. Hàng chính hãng Takasago Excel Rim Asia. Được phân phối chính thức bởi Excel Việt Nam.