Niềng Excel Rim Nhật – Màu bạc Silver

Giá gốc là: ₫9,000,000.00.Giá hiện tại là: ₫7,500,000.00.