Phuộc sau Ohlins Yamaha PG-1 Bình dầu liền

Giá gốc là: ₫15,500,000.00.Giá hiện tại là: ₫14,500,000.00.

Phuộc sau Ohlins Yamaha PG-1 Bình dầu liền

LENGTH : 340mm
STROKE: 44mm
RATE N/MM: 18-22 N/mm
POSITION: rear twin
PACKAGING UNIT: pair