Tay thắng Brembo Racing PR 19 x 18

5,900,000.00

Tay thắng Brembo Racing PR 19 x 18

  • Code:: 110476070
  • Tay thắng Brembo GP
  • Piston: 19mm
  • Hành trình piston: 18mm
  • Sản phẩm không bao gồm Cảm tay biến phanh.