Lưu trữ thẻ: Trọng Tín Shop

Buổi thăm và làm việc của đại diện nhà máy Excel Rim Tại Việt Nam

Trọng Tín làm việc cùng Excel Rim Asia

About Powell’s Sweet Shoppe Everyone has an extremely vivid and pleasant memory of where they went as a child to get their favorite candy – whether it was the corner store or their Grandma’s candy dish. Powell’s Sweet Shoppe are a nostalgic re-creation of that classic and bygone era. On the surface we sell ice […]

Trọng Tín thăm nhà máy Excel Rim Asia

Niềng Takasago Excel Asia

Trọng Tín thăm nhà máy Excel Rim Asia Trọng Tín thăm nhà máy Excel Rim Asia. Với nhu cầu hợp tác và phát triển thương hiệu niềng Takasago Excel Rim Asia. Trọng Tín đã có buổi làm việc và thăm nhà máy Niềng Excel Asia tai Penang Malaysia. Với mong muốn mang đến cho quí […]